Thông báo về việc website chạy thử nghiệm

19:53, Thứ Ba, 3-5-2022

Hiện nay, website đang trong giai đoạn hoàn thiện và chạy thử nghiệm, trong quá trình chạy thử nghiệm thông tin chưa được chính thống, mong nhận được sự đóng góp ý kiến mọi người để website hoàn thiện tốt hơn.