GIỚI THIỆU VỀ XÃ HƯỚNG PHÙNG - Xã Hướng Phùng - Hướng Hóa

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 1
  • numberArticle - 1
  • numberRelation - 0

Giới thiệu về xã Hướng Phùng

Hướng Phùng là một xã thuộc huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam.
Xã Hướng Phùng có diện tích 124,95 km², dân số năm 1999 là 2174 người,mật độ dân số đạt 17 người/km².

]]>

Hình ảnh