Xã Hướng Phùng phối hợp với Đồn Biên phòng tổ chức tuyên truyền,vận động quần chúng ở khu vực biên giới,phòng, chống dịch Covid-19

9:56, Chủ Nhật, 10-7-2022

Thực hiện Công văn số 44/KH-PT ngày 06/8/2020 của UBND xã phối hợp cùng Đồn Biên phòng Hướng Phùng về tổ chức Phối hợp tổ chức tháng cao điểm tuyên truyền,vận động quần chúng ở khu vực biên giới phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Tuyên truyền , vận động người dân phòng chống dịch Covid-19

 

       Sáng hôm nay ngày  09/8/2020 UBND xã Hướng Phùng phối hợp cùng đồn Biên Phòng đến từng hộ gia đình trên địa bàn xã để tuyên truyền và hướng dẫn người dân Đăng ký cam kết thực hiện các biên pháp phòng, chống dịch Covid-19 .
       Nhằm  nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho nhân dân trên địa bàn xã về dịch COVID-19 và nguy cơ lây lan trong cộng đồng, trên cơ sở đó áp dụng triệt để các khuyến cáo về phòng, chống dịch và các quy định xuất nhập cảnh, thực hiện nghiêm quy chế quản lý biên giới nhằm ngăn chặn có hiệu quả sự lây lan dịch bệnh.

 Sử dụng nhiều hình thức tuyên truyền khác nhau như: Tuyên truyền thông qua hệ thống loa phát thanh của chính quyền cấp xã, bản biên giới.Tuyên truyền lưu động: Sử dụng loa kéo có cổng USB và phương tiện của đồn Biên phòng, phương tiện của các tổ, đội công tác tiến hành tuyên truyền lưu động trên địa bàn. Tuyên truyền thông qua hệ thống bảng tin, pa nô, băng rôn, áp phích, màn hình điện tử... trên địa bàn. Đến từng hộ gia đình tuyên truyền, vận động và tổ chức ký cam kết.
 

Các tin khác